Länksamling/databaser

Bibblan guidar:  en samling databaser och andra webbplatser

Bibblan svarar: Gratis svarstjänst från Sveriges bibliotekarier på 9 olika språk

Directory of Open Access Journals (DOAJ):  Vetenskapliga tidskrifter med artiklar som publiceras fritt för alla att läsa på internet

Globalportalen: Allt om globala frågor. Drivs av Forum Syd

Google Scholar:  Sök efter vetenskapliga publikationer och tidskrifter med hjälp av Google.

Lagrummet: en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation

Länkskafferiet:  länkar till 4500 webbplatser och andra digitala lärresurser som passar bra för skolarbete

Stockholmskällan: Stockholms och stockholmarnas historia i ord, bild och ljud.

Studiehandledning: Lärresurser på olika språk.

Uppsatser.se  Uppsatser från svenska högskolor och universitet.

Uppsök: Examensarbeten och uppsatser i fulltext, A- till D-nivå, från svenska universitet och högskolor

Världens länder: (via NE.se) kartor, bilder, texter och diagram med relevanta och aktuella fakta om alla världens länder