Om biblioteketEtt skolbibliotek med arbetsro för studier som:

  • stödjer och stimulerar elevernas läs-, skriv- och språkutveckling samt inspirerar till läsning av skönlitteratur.
  • erbjuder aktuella och tillförlitliga källor i såväl tryckt som digital form.
  • ger eleverna handledning och träning i informationssökning och källkritik kopplat till aktuella skolarbeten.

Öppettider:
Måndag – Fredag  9.00 – 16.00

 

Kopiator
I biblioteket finns en kopiator. Kopiatorn är till för dig som elev och dina skoluppgifter. Behöver du hjälp att kopiera fråga någon i biblioteket.

Datorer
I biblioteket finns det flera Imac-datorer som elever kan använda till studier. Det krävs ingen inloggning till datorerna. Kom ihåg att logga ut från konton du använder på datorerna.

Bibliotekets dagstidningar
Dagens Nyheter
ETC
8 sidor

Blanketter:
Lånekortsansökan och låneregler

Ansökan om möjlighet att ladda hem talböcker