Källkritik

Infokoll Innehållet har utvecklats i ett samarbete mellan ämneslärare och bibliotekarier inom Umeå gymnasieskola.

Kolla källan Skolverkets webbplats om källkritik, upphovsrätt och säkerhet på nätet.

Internetstiftelsens källkritik på nätet Stiftelsen för internetinfrastruktur ansvarar för den svenska toppdomänen och främjar utvecklingen av internet.

Internetkunskap.se Förbättra dina kunskaper om sociala medier med hjälp av kända profilers råd.

Viralgranskaren  innan du delar. Journalister på tidningen Metro. Har till uppgift att granska och analysera nyheter och internetfenomen som blir virala genom sociala medier.